HİZMETLERİMİZ

 • AG/YG Enerji İzleme , Yük Alma Yük Atma Otomasyonu,
 • Enerji İzleme ve Faturalama Sistemleri,
 • Güç kalitesi analizi ve uyumluluk izleme,
 • Trend grafiği belirleme ve toplama,
 • ION teknolojisi ile tam uyumlu,
 • Konfigüre edilmiş ve özel raporlar,
 • Raporlar – Kritik bilgileri gereken şekilde, gereken yerde ve zamanda görüntüleyin,
 • Alarm ve olay kaydı,
 • TCP/IP, seri haberleşme,
 • MSQL üzerinde Prosesinize Uygun .Net Ortamı ile Özel Raporlama ve Dashboard Ekranları,
 • Veri Merkezi BMS – PMS yapılarının dizayn ve devreye alma çalışmaları,
 • Tier standartlarına uygun otomasyon altyapıları ve uygulamaları,
 • CRAH, CRAC, Indirect Evap. Cooling vb. sunucu ve kritik ekipman soğutması yapan proseslerin yazılımları,
 • Müşteri talebine göre SLA şartlarının sağlanacağı periyodik bakım, 7/24 servis hizmetleri,
 • DDC – MCC panoların dizaynı, üretimi ve devreye alma çalışmaları,
 • Uptime prosedürler için gerekli otomasyon dökümantasyonlarının yapılması,
 • Data Center içerisindeki Mekanik – Elektrik proses ekipmanlarının 3D modellenip ekran tasarımlarının yapılması,
 • Mekanik Skid senaryolarının gerçekleştirilmesi ve optimizasyonlarının sağlanması,
 • Periyodik bakımlar sırasında edinilen bilgiler ışığında detaylı optimizasyon raporlarının sunulması,
 • Gerçekleştirdiğimiz optimizasyon ve iyileştirmeler ile PUE(Power Usage Effectiveness) değerinin düşmesinin sağlanması,
 • Hidroelektrik Santralleri için SCADA Sistemleri,
 • ANA-PLC, Senkronizasyon, Ünite, Regülatör, Yükleme Havuzu Remote I/O panoları elektrik projelendirmesi ve pano imalatlarının gerçekleştirilmesi,
 • Sistemin çalışması için gerekli senaryoların yazılması, HES’ler için gerekli olan Acil durum ve Hata senaryolarının sistem gerekliliklerine göre yazılması,
 • Ünite Start-Stop senaryolarının yapılması,
 • Operatör kullanımına uygun kolay anlaşılır kontrol ekranlarının tasarlanması,
 • YG-AG sistemleri ile haberleşmenin sağlanması ve sisteme entegre edilmesi,
 • Trend ekranlarının oluşturulması ve izlenmesi,
 • Prosesinize uygun 3D modellemenin yapılarak ekran görsellerinde kullanılması,
 • Exciter ve Governor yapıları ile haberleşme yapılması, alarm durumlarının izlenerek arşivlenmesi,
 • Alarmların arşivlenmesi ve alarm yönetiminin yapılması,
 • Yağ Seviyesi ve yağ sistemine ait senaryoların  yazılması sisteme entegre edilmesi ve alarm ve trendlerinin arşivlenmesi,
 • Müşteri talebine göre SLA şartlarının sağlanacağı periyodik bakım, 7/24 servis hizmetleri,
 • Her türlü prosesiniz için PLC-SCADA-HMI yazılımlarının yapılaması sistemin gereksinimlerine göre senaryolarının yazılması ve devreye alınması işleminin yapılması,
 • Kullanıcı Dostu arayüzleri ile operatör hatalarının minimalize edilmesi ile sistem devamlılığının sağlanması,
 • Otomasyon (DDC-MCC) Panolarının üretilmesi ve bağlantılarının yapılıp projelendirilmesi,
 • Teknik destek ve bakım hizmetlerinin verilmesi,
 • Atıksu, Temizsu ve Denizsuyu Arıtma Otomasyonu – Pompa Terfi İstasyonlarını Otomasyonlarının yapılması,
 • Sisteme uygun P&I grafikleri ile SCADA, PLC, HMI, OP, RTU sistemlerinin hazırlanması,
 • Sisteminize uygun çalışma senaryolarının yazılması,
 • Toplam su transferinin izlenmesi ve raporlarının yapılması,
 • Web Üzerinden sistemin yönetiminin sağlanması ve sistem alarmlarının SMS ve Mail atılması,
 • Su kuyuları veya Su Depoları üzerinden fiber, GSM veya telsiz ile haberleşilmesi ve sisteme entegre edilmesi,
 • Her ekipmanınız için detaylı alarm kayıtları,
 • Pompa çalışma süreleri ile eşyaşlandırma yapılması,
 • Binalarda BMS, PMS ve Zayıf Akım sistemlerine çözümlerin üretilmesi,
 • Bina verimliliğine uygun devreye alma çalışmalarının yapılması,
 • DDC – MCC panolarının dizaynı, üretimi ve devreye alınması,
 • Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin senaryolandırılması,
 • Bina özelliklerine uygun, işletme kolaylığı sağlayacak 3D arayüzlerin oluşturulması,
 • Sistem log ve raporlarına göre, işletmenin geliştirilmesi,
 • Tesis çalışırlığının sürdürülebilmesi ve toplanan verilere göre verimi arttırmak için bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
 • C# veya Java platformları üzerinden sistemlerinizin izlenmesi, SQL Server ile loglarınızın kaydedilmesi,
 • İhtiyacınıza uygun yazılımın C# veya Java platformaları kullanılarak masaüstü ya da web tabanlı programların geliştirilmesi ve devreye alınması,
 • İsteklerinize uygun bakım planı ile bakım hizmetleri,
 • Bakım periyotlarında profesyonelce hazırlanmış optimizasyon raporları ile yüksek enerji verimliliği,
 • Müşteri talebine göre SLA şartlarının sağlanacağı periyodik bakım, 7/24 servis hizmetleri,
 • Building advisor yapısı ile bina performans testleri ve bu bilgiler ışığında yüksek verimli akıllı binalar,